Алармени системи

Нашите съвети за избора на алармени системи

1. Какво да предвидим, когато избираме алармена система.

В днешно време алармени системи са необходими, за да защитим нашия дом или офис. Монтажът на алармена система ни помага да опазим имуществото си и да контролираме кой и кога да има достъп до офиса, магазина, работилницата или други обекти.

На пазара е пълно с различни марки алармени системи. Това ни дава възможност да избираме между много модели с различни спецификации. Добре е алармената система, която ще монтираме, да бъде съобразена с това какъв вид обект ще пази.

Системите са офиси и търговски обекти трябва да бъдат съобразени с това, на колко охраняеми групи ще бъдат разделени те, и колко хора до коя група ще имат достъп. От друга страна, алармената система за дома трябва да има достатъчно различни режими на работа, така че да покрива нуждите на хората, които ще я използват.

2. Кави са разликите между алармените системи.

  1. Системите се различават по броя на зоните и начина на свързване. Броят на зоните определя това, колко датчика могат да се свържат към алармената система. Добра практика е всяка зона да е с отделен датчик. Това дава възможност да се назначи име на всеки датчик и да се локализират проблемите, които могат да възникнат в бъдеще. За това помага и начинът на свързване на детекторите на алармената система.
  2. Броят групи от датчици (area), които поддържа алармената система също е много важен. Всяка area e разлина група от датчици, които могат да се управляват оделно от цялата система. Това ни дава възможност да активираме оделни помещения от сградата, която пазим както и да ограничаваме достъпа на служители до тях.
  3. Алармените системи имат и различни режими на работа на отделните areas (групи) от датчици. Това е много удобно за жилища, защото ни позволява да пускаме само част от системата с натискането на един бутон. Например, когато искаме да се пазят само прозорците и входната врата защото сме сами вкъщи, но чакаме някой да се прибере, а той да има време да спре системата с кода. Тогава включваме режим с оставане. А когато сме всички вкъщи и си лягаме да спим, пускаме нощен режим, при който няма време за въвеждане на деактидиращ код на системата и тя влиза в аларма веднага при отварянето на входната врата или прозорец.

3. Как да определим колко и какви датчици да се монтират.

Датчиците се определят според вида на обекта и риска от нападение. На схемата е показано примерното разпределение на обикновенни обемни датчици в апартамент и един магнитен датчик. Ако охраняваният обект е на 1ви, приземен или последен етаж се препоръчва да се монтират датчици в сяка стая, но ако е на по-горен етаж и няма как да се проникне през прозорец, датчикът в стаите без тераси може да отпаднат.

Схема на алармена система

Датчиците могат да бъдат стандартните обемни датчици или таванни 360 градусови датчици, вибрационните сеизмични детектори – засичат вибрациите на стени, каси и др., акустични датчици (напр. при счупване на стъкло) и много други комбинирани датчици за алармени системи.

Така например за голям офис с много мебели могат да се поставят 360 градусови таванни датчици, които имат зона на детекция от тавана към пода. Така може да се покрие по добре охраняемата площ.

амармени системи датчик 360

Добра практика е да се комбинира алармената система с видеонаблюдение. По този начин ще можете при всяка аларма да видите веднага на телефон или компютър какво се случва в охранявания обект.

Ето и едино добро решение за защита на прозорци.

4. Защо трябва да познаваме потребителските опции на алармената система.

Алармената ни система охранява нашето имущество, личните ни вещи, както и лична имформация (документи, снимки и др.), която не може да бъде достъпена по друг начин освен чрез директно посегателство. Повечето хора, които имат алармена система знаят как да я акривират и как да я деактивират, но това не е достатъчно. Алармените системи имат и много други функции, които е полезно да знаем.

Смяна на код на алармени системи

Една от опциите, които трябва да знаем е как да си сменим кода си за достъп. Това често се налага, когато сме дали кода си на някой на когото сме имали доверие. Можем да сменим или изтрием по всяко време този конкретен код за достъп, вместо да чакаме да дойде техник, на който ще трябва да платим за посещение и смяна на код.

Забрана на зона

Друго полезно е да знаем как да пуснем алармената системата под охрана като байпасираме (заобиколим) зона. Това се налага, когато някоя зона е повредена или не искаме точно тя да се пази по някаква причина. Да, при повечето алармени системи има такава функция. Повечето системи не могат да се пуснат под охрана ако има дефектирал датчик, освен ако не го изключим преди активирането й.

Индикации на алармените системи

Добре е да знаем и какво означават червените и жълтите лампички на клавиатурата на алармената система. Обикновенно, когато свети някоя червена лампа това означава, че е имало аларма и лесно може да се проследи от коя зона е дошла тази аларма. В случай, че свети жълта лампа, това на повечето алармени системи значи, че има повреда. Повредите на повечето системи могат да се проверят с натискането на един бутон. Така можем сами да установим дали спешно трябва да се отстрани тази повреда или тя може да почака.

Например, ако спре тока, ще светне индикация за повреда. Ако токът е спрял централно, няма какво да направим, освен да изчакаме да бъде пуснат. Често, след спиране на тока, остава да свети индикация за повреда- слаба батерия. Тогава можем да изчакаме няколко часа, за да може охранителната система да я зареди. Ако индикацията за слаба батерия не изчезне в рамките на половин ден. Трябва да повикаме техник, който да смени акумулатора на алармената система.

Повече информация за алармени системи посетете нашия YouTube канал