Защита в дълбочина

Защита в дълбочина
Кибер защита

Защита в дълбочина

Какво е дълбочина на защитата?

Защитата в дълбочина е съвременен подход за сигурност, който се фокусира върху създаването на няколко слоя защита. Този метод се основава на идеята, че нито един слой защита не може да осигури пълна сигурност сам по себе си. Комбинацията на няколко различни методи на защита, може да създаде значително по-сигурна среда.

Представете си, че държите в ръката си плик. В плика има нещо ценно- пари, информация или снимки от последната ваканция със семейството. Поставяте плика в чекмеджето на бюрото си и го заключвате. Каква е реалната стойност на съдържанието в плика? Какво ще ни струва ако бъде откраднат този плик? Достатъчна ли е ключалката на чекмеджето, за да предпази плика от заплахите, които биха възникнали? Ако в плика има семейни снимки, изчезването им ще донесе лични вреди за нас, ако в него има голяма сума пари, ще ни трябват няколко месеца да възстановим сумата. Ако в плика е имало информация за клиенти, която сме събирали с години, това може сериозно да застраши бизнесът ни. В тази връзка ще разгледаме следните 4 вида слоеве на защита по-долу.

Физическа защита

Първият слой на защита, който ще разгледаме е физическият слой. Това са всички прегради, които поставяме- огради, врати, прозорци и бариери. Целта на тази защита е да възпрепятства физическото проникване в сградата. Според средствата, които сме вложили във физическата защита зависи и това колко надежда ще е тя. Стандартните врати и прозорци се преодоляват бързо от престъпниците. Те използват груба сила и прости инструменти като кози крак, щанга или чук, за да разбият вратите и да проникнат в сградата. Ако разчитаме само на физическа защита, след проникване престъпниците ще разполагат с много време, за да открият всички ценни ваши притежания.

Техническа защита

В този слой спадат всички охранителни системи като алармени системи, камери за видеонаблюдение, периметрова охрана, контрол на достъп и др. Целта на този защитен слой е да предупреди възможно най-рано за проникване и да не се дава много време на нападателите да тършуват в охранявания обект. За преодоляване на техническите средства за сигурност на нападателите ще им е необходим по-голям ресурс. Освен инструментите за разбиване на врати ще им трябват и средства за прекъсване (заглушаване) на комуникацията и познания по електроника.

Бедствия и аварии

Този слой на защита е много подобен на предишния. Отново се използват технически средства като пожароизмерителни системи, системи за газ детекция, датчици за наводнение и др. Тук обаче заплахата е съвсем различна. Един пожар възникнал в съседния офис може да застраши живота на нас и нашите служители. Бедствия и аварии могат да настъпят навсякъде и по всяко време. Важно е да имаме системи, които да ни предупредят за опасност възможно най-рано. Целта на защитата тук вече не е на първо място да се опази имуществото, а да се спаси човешкия живот и здраве. Врагът не е човек с кози крак, който се опитва да ви обере без да го заловят. Врагът е природна стихия, която не мисли за размера и вида на щетите, които ще причини.

Кибер защита

Да се върнем на примера с плика и заключеното чекмедже. Слоевете на защита, които изброихме до сега са достатъчни да го защитят, но в днешно време почти никой не ползва плик за съхранение на информация. Повечето ценни вещи вече се съхраняват на нашия лаптоп, сървър на фирмата или облачно пространство. Този слой на защита включва мерки като защита на мрежите, филтриране на трафика, защита от злонамерен софтуер, шифроване на данни и др. Кибер защитата предпазва от хакерски атаки, които могат да доведат до кражба на данни и срив на системите. Нападателите са сериозно подготвени и са прекарали месеци в проучване и подготовка.

Анализ на инвестицията в различни слоеве на защита

Когато инвестираме в защита ние трябва добре да анализиране какви биха били загубите в случай на нейната неефективност. Добре е да се инвестира в различни мерки за защита преди да се претърпят загуби от липсата на такива или тяхната недостатъчност и адекватност. Защитата в дълбочина е основен елемент за създаването на сигурна и устойчива среда, която да предпазва активите ни. Комбинирането на различни видове мерки за защита може да предложи по-голяма сигурност срещу различни видове заплахи.

Посетете нашият YouTube канал

Share this post


has been added to your cart.
Checkout