DVR – Digital Video Recorder е основният компонент на една система за видеонаблюдение. Видеорекордерът е устройството, което приема, обработва, записва и съхранява видеосигналите от всички свързани към системата камери за наблюдение. За да запазва цялата видеоинформация, устройството е оборудвано с хард диск, който има определен капацитет за съхранение. Именно благодарение на DVR, вие имате възможност да наблюдавате картината в реално време, да я съхранявате на цифров носител и да правите наблюдение през интернет.