Wi-Fi камера е вид камера за наблюдение или видеонаблюдение, която може да предава видеосигналите си по безжична мрежа. Това означава. Камерата не изисква физическо свързване с кабели към рутера или друго мрежово устройство, за да предава видео данните си.

Те са обикновено компактни и лесни за инсталиране. Тъй като те могат да бъдат поставени на различни места без ограничения от кабелна инфраструктура. Те се използват широко за видеонаблюдение на домове, офиси, магазини, обществени места и други обекти.

За да използвате Wi-Fi камера, обикновено трябва да свържете камерата към вашия безжичен рутер или точка за достъп. Следвате инструкциите на производителя. След свързването, можете да получавате видео потока от камерата на вашия компютър, смартфон или друго устройство, което е свързано към същата Wi-Fi мрежа.