В днешно време, когато сигурността играе ключова роля във всяка област от живота. Контрол на достъп за сграда се превърна в задължително решение за осигуряване на безопасността на сградата и хората, които я използват. Контролът на достъп представлява система, която ограничава и управлява достъпа до определени зони в сградата. Позволявайки само на упълномощени лица да имат пълен или ограничен достъп до определени помещения.

Контролът на достъп за сграда не само осигурява физическа сигурност. Също така може да помогне за подобряване на ефективността на бизнеса. Системите за контрол на достъп предоставя детайлна информация за времето на достъп и присъствието на персонала в определени зони. Което може да бъде полезно за управлението на работния процес и оптимизиране на ресурсите.