WiFi камери за видеонаблюдение се лески за монтаж и настройка от крайният потребител. Необходимо е само да имате добро wifi покритие на обекта и добре защитена безжична мрежа. Преимуществото на този тип системи за видеонаблюдение е, че не се налага сложно окабеляване. Включвате WiFi камерите в най – близкия контакт.