Монтаж на Видеонаблюдение

Ние предлагаме монтаж на камери за видеонаблюдение. За нас е важно вие, нашите клиенти, да останете доволни след приключването на работата. За постигането на това, преди да се монтира системата за видеонаблюдение, ние извършваме оглед на обекта. Препоръчително е на огледа да присъства клиентът, за да може лично да каже какви изисквания има. Вземайки предвид вашите изисквания, ние правим консултация с цел да покажем, какво може да стане по-добре. След огледа и консултацията изготвяме проект и оферта, в които включваме всички първоначални уговорки между нас. При възникване на проблем той винаги бива обсъден с вас, преди да предприемем каквито и да било действия по отстраняването му. Може да видите нашите примерни оферти за монтаж на видеонаблюдение.