Техническа профилактика

Ние извършваме техническа профилактика на алармени системи и камери за видеонаблюдение.

Техническата профилактика на системите за видеонаблюдение е много важна. Добре е периодично да се проверяват камерите и записващите устройства за евентуални технически проблеми. Проверката на системите и отстраняването на дребни неизправности, на които човек не би обърнал внимание. Ще ви спести евентуално по-големи проблеми със системите за видеонаблюдение и по този начин ще се избегнат бъдещи големи разходи за ремонт или за подмяна на системата.

Периодичната техническа профилактика на Алармените системи също е много важна. Случва се някой датчик да дефектира и това да доведе до фалшиви задействия на системата или по-лошо, системата да не се задейства при проникване в обекта. Добра практика е периодично да се проверяват акумулаторните батерии на алармените системи. Понякога, поради неправилен монтаж или проблем в самата система, индикацията за технически проблем може да не сработи. Ако акумулаторитр не са нарет. При изгасване на тока системата няма да работи, което ще е добра възможнуст да се ограби охранявания обект.

В края на всяка проверка се изготвя протокол, в който е описано какво е подменено или какво трябва да се подмени.

За повече информация може да ни последвате в  You Tub и Facebook