Tag - алармена система

Какво да предвидим, когато избираме алармена система.

В днешно време алармени системи са необходими, за да защитим нашия дом или офис. Монтажът на алармена система ни помага да опазим имуществото си и да контролираме кой и кога да има достъп до офиса, магазина, работилницата или други обекти.

На пазара е пълно с различни марки алармени системи. Това ни дава възможност да избираме между много модели с различни спецификации. Добре е алармената система, която ще монтираме, да бъде съобразена с това какъв вид обект ще пази.

Системите са офиси и търговски обекти трябва да бъдат съобразени с това, на колко охраняеми групи ще бъдат разделени те, и колко хора до коя група ще имат достъп. От друга страна, алармената система за дома трябва да има достатъчно различни режими на работа. Така че да покрива нуждите на хората, които ще я използват.

Как да определим колко и какви датчици да се монтират.

Датчиците се определят според вида на обекта и риска от нападение. На схемата е показано примерното разпределение на обикновенни обемни датчици в апартамент и един магнитен датчик. Ако охраняваният обект е на 1ви, приземен или последен етаж се препоръчва да се монтират датчици във всяка стая. Но ако е на по-горен етаж и няма как да се проникне през прозорец, датчикът в стаите без тераси може да отпаднат.