Tag - Wi Fi камера

Wi-Fi камера е вид видеокамера, която използва безжична мрежа Wi-Fi за свързване към локалната мрежа и Интернет. Това означава, че Wi-Fi камерите не се нуждаят от жична връзка към мрежата, за да предават видео и аудио данни. Вместо това те използват безжичната технология Wi-Fi, за да комуникират с мрежовия рутер или точка за достъп.

Wi-Fi камера може да бъдат свързани директно към мрежовия рутер или просто да се настройват като клиенти във вече съществуващата Wi-Fi мрежа. Те предлагат гъвкавост на монтаж и поставяне, тъй като не са ограничени от физически кабели. Потребителите могат да получават достъп до Wi-Fi камерите чрез мобилни приложения или уеб интерфейси. Те позволяват гледане на живо видео, записване на събития, настройка на различни функции и други.

Wi-Fi камерите могат да бъдат използвани за домашно видеонаблюдение, за следене на децата или домашни любимци. Както и за професионални приложения като видеонаблюдение на офиси, магазини, складове и други места. Те предлагат лесна инсталация, гъвкавост и удобство при използване благодарение на безжичната комуникация.

безжична камера

Безжична камера

WIFI камера IPC-HDBW1235E-W-0280B-S2 + 32GB MicroSD карта Все по-често клиентите ми търсят безжична камера, която лесно се монтира и да е удобна за ползване. Ето защо реших да ви предложа безжична камера (wifi камера) с SD карта. Тази камера е много подходяща за малки обекти, където няма нужда от много видеонаблюдение. В...

Read more...