Видеонаблюдение

Камерите за видеонаблюдение са много полезно в случаите, когато желаем сигурност. Те може да бъде неразривна част от бизнеса или дома ни. Чрез камери за видеонаблюдение можем лесно да проследим какво се случва или какво се е случило в нашия офис, склад, магазин, както и в дома ни. Системите за наблюдение ни позволяват да осъществяваме мониторинг над служителите, работните процеси, близките хора и домашните любимци.

Най нови продукти за видеонаблюдение

Интелигентни функции

Модерните системи за видеонаблюдение, които предлагаме разполагат и с много смарт функции:

Детекция на лице ( Face Detection) – При засичане на лице, функцията може да активира запис, snapshot – снимка и аларма, в зависимост от резултата/настройките. Също така тази функция за видеонабление може да изпрати снимка за анализ или за други цели.

Преброяване на хора ( People counting) – тази функция за видеонаблюдение преброява влизащите и/или излизащите хора в определена избрана зона и прави статистика на база ден, месец, половин година и предоставя визуализация с графика, както и възможността за експорт на данните.

Пресичане на линия (Tripwire) – задейства аларма, когато се премине през виртуална линия в посоката, която е настроена за засичане. Може да бъде настоена еднопосочно или двупосочно.

@seetechnics2702

Нарушаване на периметър (Intrusion) – задейства аларма, когато се влезе/излезе/премине през определена зона, която е настроена за засичане. Функцията за видеонаблюдение може да активира запис, snapshot – снимка и аларма в зависимост от резултата/настройките .

Изоставени/Липсващи обекти (Object Abandoned/Missing) –  функцията следи за изоставени или липсващи предмети за определен период от време, според настройките. Тази функция за видеонаблюдение може да активира запис, snapshot – снимка и аларма в зависимост от резултата/настойката.

Доставка и монтаж на видеонаблюдение

Извършваме професионален монтаж на системите за видеонаблюдение:

Предварително направеният оглед от специализиран технически екип, ни помага да извършим анализ на обекта. Следва най-важната част- консултация с клиента за неговите изисквания и приоритети. Изготвяме оферта, която е съобразена с бюджета на клиента. След одобрение на офертата и съгласуване с клиента, се изпраща технически екип от професионалисти, които да изпълнят проекта. В случай, че клиентът не желае да чака посещение от технически екип, е възможно да се състави примерна оферта по скица на обекта, на която са отбелязани желаните зони за наблюдение или описание на конкретните изисквания по телефона. Ако клиентът одобри посочените технически параметри и цена за изграждане, задължително следва извършване на оглед и коригиране на офертата.

Очакваме вашите въпроси относно закупуването и монтажа на системите за видеонаблюдение на посочените контакти. Вашата сигурност е приоритет за нас!

Последвайте ни в You Tube и Facebook